ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТОКЕНАМИ (ЦИФРОВИМИ КАРТАМИ) В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНИ ПЛАТЕЖІВ

 1. Загальні положення
  1. Ці Правила використання Платіжних карток (далі – « ПК») в Системах мобільних платежів (далі – «Правила») встановлюють порядок використання Платіжних карток АТ «ЄПБ» (далі – «Банк») в відповідній Системі мобільних платежів.
  2. Ці Правила є Додатком до Договору та становлять його невід’ємну частину. Коли Держатель ПК використовує Систему мобільних платежів, всі угоди, Правила та правила між Держателем ПК та Банком будуть застосовуватися у звичайному порядку. Операції, які Держатель ПК здійснює, використовуючи Систему мобільних платежів, регулюються Договором, а також усіма Умовами Сервіс-провайдера.
  3. Ці Правила встановлюють правила доступу і використання Платіжних карток Держателя ПК тільки у відносинах між Банком та Держателем ПК. Оператор стільникового (мобільного) зв’язку, Сервіс-Провайдер та інші незалежні постачальники послуг або сайти можуть встановлювати власні умови і положення (включаючи Умови Сервіс-провайдера) та політику конфіденційності (Договори з третіми особами). Банк не несе відповідальності за безпеку, точність, законність, придатність й інші аспекти змісту або функціонування продуктів, або послуг Сервіс-провайдера, або третьої особи.
  4. Банк не несе відповідальності, а також не надає підтримки або сприяння щодо будь-якого апаратного або програмного забезпечення третьої особи, а також її інших продуктів або послуг (включаючи Систему мобільних платежів або Електронний гаманець). У разі виникнення будь-яких питань або проблем в зв’язку із використанням продуктів або послуг третьої сторони Держатель ПК повинен звертатися безпосередньо до третьої особи для отримання клієнтської підтримки та допомоги.
  5. Визначення термінів:
   • Автентифікаційні дані - пароль Держателя ПК для авторизації в Електронному гаманці (включаючи, але не обмежуючись, використання відбитка пальця Держателя ПК (за допомогою технології TouchID), використання сканеру об’ємно-просторової форми обличчя Держателя ПК (за допомогою технології Face ID) ), встановленому відповідно до Умов Сервіс-провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для доступу в Систему мобільних платежів. За допомогою введення автентифікаційних даних Держатель ПК підтверджує платіж.
   • Банк - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».
   • Платіжна картка (ПК) - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Держателя ПК або з відповідного рахунка Банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
   • Безконтактна оплата - платіж, здійснений за допомогою використання Цифровoї картки.
   • Договір - ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
   • Договори з третіми особами - угоди із Сервіс-провайдером, Оператором стільникового (мобільного) зв’язку і будь-яких інших послуг третьої особи або сайту, що вбудовані в Систему мобільних платежів, які передбачають власні Правила (включаючи Правила Сервіс-провайдера) та політику конфіденційності.
   • Електронний гаманець - програмне забезпечення у формі мобільного додатку, що є складовою частиною Системи мобільних платежів, що дозволяє отримувати Платіжні послуги з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC) (Мобільний застосунок Google Wallet Мобільний застосунок Apple Wallet, тощо)
   • Держатель ПК - фізична особа - Клієнт Банку, яка на законних підставах використовує Платіжну картку для ініціювання зарахування/переказу коштів на/з поточного рахунку або здійснює інші операції із застосуванням Платіжної картки.
   • Оператор стільникового (мобільного) зв’язку означає постачальника послуг Держателя ПК , який забезпечує телефонне з’єднання з мобільною мережею для роботи Електронного гаманця.
   • Платіжні послуги - послуги з Безконтактної оплати товарів і послуг з використанням Цифрових карток через Систему мобільних платежів з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC).
   • Сервіс-провайдер - компанія, що є розробником Системи мобільних платежів (Apple Pay, Google Pay тощо)
   • Система мобільних платежів (Система) - комплекс програмного забезпечення, що включає Електронний гаманець, що дозволяє Держатель ПКу використовувати Платіжні послуги з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC).
   • Умови Сервіс-провайдера - умови та правила використання Електронного гаманця та Системи, укладені між Держателем ПК і Сервіс-провайдером.
   • Пристрій - електронний пристрій, що належить Держателю ПК, на якому встановлено Електронний гаманець.
   • Токен або Цифрова картка – цифрове представлення Платіжної картки, яке формується за фактом реєстрації Картки в Мобільному застосунку і зберігається в зашифрованому вигляді в захищеному сховищі Мобільного пристрою;
   • Токенізація – процес створення Токену і його прив’язування до Номером картки, що дозволяє однозначно визначити Платіжну картку, використану для здійснення операцій з використанням Сервісу Системи мобільних платежів. Токенізація здійснюється за фактом додавання ПК в Електронний гаманець.
 2. Загальний опис технології
  1. Банк надає Клієнту (власнику рахунку та довіреній особі власнику додаткової картки) послуги дистанційного обслуговування в Електронному гаманці. За допомогою Електронного гаманця можна здійснювати розрахунки в торгово-сервісній мережі, в мобільних застосунках та на веб-сайтах (для цього мобільний застосунок та/або веб-сайт та/або пристрій, на якому виконується платіж має підтримувати технологію NFC). Оплата в торгово-сервісній мережі виконується за технологією безконтактних платежів.
  2. Електронні гаманці не зберігають в оперативній або внутрішній пам’яті Мобільного пристрою, або на зовнішніх серверах, дані Платіжної картки. Зберігаються лише дані Токену.
  3. Після встановлення Електронного гаманця на Мобільному пристрої, Клієнт самостійно ініціює процес Токенізації Платіжної картки – присвоєння картці електронного віртуального цифрового запису – Токену, що замінює номер ПК. В Електронному гаманці Клієнту доступні дані про чотири останні цифри Токену. При виконанні оплати в торгово-сервісній мережі Мобільний пристрій Клієнта обмінюється даними за допомогою функції NFC з Платіжним терміналом за Токеном, тому на Платіжному чеку друкуються дані Токену замість даних ПК Клієнта. При здійсненні оплати в мобільних застосунках або на веб-сайтах, пристрій Клієнта передає мобільному застосунку або веб-сайту дані Токену, тому в електронній квитанції зазначаються дані Токену замість даних ПК.
  4. 2.1.4. Номер Токену, присвоєний ПК Клієнта в рамках даного Мобільного пристрою в процесі Токенізації, може бути застосований лише шляхом застосування конкретного Мобільного пристрою, оскільки Токен прив’язується до конкретного Мобільного пристрою. Клієнт має можливість здійснити Токенізацію своєї Платіжної картки в усіх Електронних гаманцях на декількох Мобільних пристроях. Загальна кількість випущених платіжних Токенів до однієї ПК не може перевищувати 10 штук.
  5. 2.1.5. Токен являється цифровим аналогом ПК. До транзакцій, що здійснюються зв допомогою Електронних гаманців з використанням Токенів, застосовуються всі умови Тарифів, в рамках яких емітована ПК Клієнта, та ліміти, що встановлені за ПК Клієнта, інформація щодо яких розміщена на офіційному сайті Банку www._______.
  6. Статус Токену копіює статус фізичної ПК. Проведення транзакцій за допомогою Токену, емітованого до ПК, строк дії якої закінчився/заблокованої ПК/за ПК, прив’язаної до закритого рахунку, неможливе. У випадку анулювання ПК за будь-якою з причин (закінчення строку дії ПК/закриття рахунку за ініціативою Клієнта/переоформлення картки тощо), Банк автоматично видаляє Токен з пристрою Клієнта. У випадку переоформлення ПК, за якою є активні Токени, за будь-якої з причин (окрім зміни Пакету послуг), Банк автоматично підв’язує випущені платіжні Токени до нової ПК на всіх пристроях, на яких Клієнт токенізував попередню ПК.
  7. Інформація відносно здійснених транзакцій Токеном в Електронних гаманцях, відображається безпосередньо на мобільному пристрої. В історії платежів відображається 10 останніх платежів, виконаних Токенами. Для того, щоб отримати повну інформацію за всіма транзакціями, Клієнт має отримати Виписку за рахунком одним із способів запропонованим Банком. Система не може надавати відомості щодо операцій, здійснених не за допомогою Системи.
  8. Електронні гаманці можуть встановлювати обмеження щодо моделі пристроїв та кількості ПК, які можуть бути додані до Електронного гаманця на одному пристрої Клієнта.
  9. При наявності декількох Цифрових карток, зареєстрованих в Електронних гаманцях, Держатель ПК може вибрати Цифрову картку за замовченням
  10. Для того, щоб мати можливість зареєструвати картку та користуватися Електронними гаманцями, Клієнт має встановити один із методів блокування свого пристрою – ПІН/пароль/графічний ключ/відбиток пальця/інші методи). Якщо Клієнт в процесі користування одним із додатків відмовиться від блокування свого пристрою та вимкне відповідні налаштування, створений Токен до ПК автоматично видалиться з пристрою, що унеможливить користування платіжним додатком.
  11. Клієнт має реєструвати кожну ПК в кожному із цифрових гаманців на кожному своєму пристрої окремо за порядком, що описаний нижче для кожного із Мобільних платіжних додатків.
  12. Порядок додавання картки в Електронні гаманці:
   • Завантажити Мобільний додаток та перейти до розділу «Картки», обрати картку, обрати опцію «Додати картку до Електронного гаманця» або Завантажити Електронний гаманець, обрати розділ картки та розпочати додавання ПК.
   • Ввести дані ПК – номер ПК, строк дії, CVV2/CVC2-код та заповнити дані, що пропонує до заповнення Електронний гаманець
   • Прийняти правила та умови використання Системи
   • Прийняти правила та умови використання Банку
   • Для активації платіжного Токену в системі Банк пропонує Клієнту обрати один із методів автентифікації : 1) отримати одноразовий SMS-пароль на Телефон Клієнта або 2) активувати Токен через КОНТАКТ-ЦЕНТР Банку після проведення процедури Ідентифікації. У випадку, якщо Банк не має можливості надіслати Клієнту Динамічний пароль (за відсутності Телефону Клієнта), Банк пропонує лише можливість активувати Токен через КОНТАКТ ЦЕНТР Банку.Для користування Електронного гаманця Клієнт обов’язково повинен користуватися одним із методом блокування екрану свого Мобільного пристрою (ПІН/ пароль, графічний ключ, відбиток пальця).
  13. Порядок здійснення платежів:
   1. Розблокований екран Мобільного пристрою – в такому режимі здійснюються платежі на будь-яку суму. У такому випадку Клієнту не потрібно здійснювати вхід безпосередньо до Мобільного застосунку, платіж здійснюється в фоновому режимі;
   2. Заблокований екран мобільного пристрою – в такому режимі здійснюються платежі до порогового значення, встановленого МПС, що авторизується безконтактним способом. У випадку, якщо за такого режиму здійснюється платіж, що перевищує порогове значення, що авторизується безконтактним способом, на екрані Мобільного пристрою з’явиться повідомлення про необхідність розблокувати екран Мобільного пристрою (ввести ПІН/ пароль, графічний ключ, відбиток пальця, Face ID). Клієнт не може самостійно змінювати порогову суму транзакції.
   3. Клієнт може самостійно видалити картку з Електронного гаманця. При цьому платіжний Токен також буде видалено.
   4. Клієнт може заблокувати платіжний Токен. Для цього Клієнт має звернутися до КОНТАКТ ЦЕНТРУ Банку та пройти процедуру Ідентифікації. Клієнт може розблокувати заблокований Токен. Для цього Клієнт має звернутися до КОНТАКТ ЦЕНТРУ Банку та пройти процедуру Ідентифікації. Клієнт може видалити платіжний Токен. Для цього Клієнт має звернутися до КОНТАКТ ЦЕНТРУ Банку та пройти процедуру Ідентифікації.
 3. Права і обов’язки Держателя ПК:
 4. Права і обов’язки Банку:
 5. Вартість послуг
 6. Врегулювання суперечок
  1. Будь-які спори, що виникають з цих Правил або в зв’язку з ними, стосовно будь-якої Цифрової картки, та не урегульовані цими Правилами, регулюються Договором. Спори між Банком та Держателем ПК мають бути врегульовані у порядку, визначеному у Договорі.
 7. Конфіденційність і безпека
  1. Держатель ПК ознайомлений і погоджується, що Банк має право здійснювати збір, обробку і використання технічних, персональних даних і пов’язаної з ними інформації, включаючи, але не обмежуючись даними про Пристрій, щоб забезпечувати:
   • оновлення і вдосконалення продуктів, послуг Банку;
   • підвищення безпеки послуг, що надаються;
   • запобігання шахрайства.
  2. В усьому іншому дозвіл на збір, обробку та використання персональних даних регулюється Договором.
  3. Банк не несе відповідальності за послуги Системи, Сервіс-провайдера або іншої третьої особи. Таким чином будь-яка інформація, яку збирає Сервіс-провайдер при використанні Держателем ПК Цифрової картки або Системи, регулюється Умовами Сервіс-провайдера і Договорами з третіми особами і не є предметом цих Правил.
  4. Держатель ПК уповноважує Банк передавати, в т.ч. на територію іноземних держав (транскордонна передача), інформацію про суму операції, дату і час її вчинення, типи операції, коди валюти, статус авторизації для її обробки організаціям, що є власниками Систем та/або Електронних гаманців, що забезпечують Держателям ПК можливість здійснювати операції з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC), з метою:
   • надання Держателем ПК в Електронному гаманці інформації про вчинені ним операції по Цифровій картці;
   • виявлення та усунення шахрайства;
   • виконання Сервіс-провайдерами вимог застосовного законодавства;
   • створення звітів про економічну ефективність мобільних платіжних додатків виключно для використання Сервіс-провайдерами;
   • реклами Систем та/або Електронних гаманців та їх просування на ринку;
   • удосконалення Систем та/або Електронних гаманців;
   • проведення аналізу розподілу рекламних оголошень.
 8. Перебої в наданні Платіжних послуг
  1. Доступ, використання і обслуговування Цифрової картки залежать від обсягу послуг Системи і мережі Оператора стільникового (мобільного) зв’язку. Банк не є оператором послуг Системи або такої мережі і не контролює їх дії. Банк не несе відповідальність перед Держателем ПК за будь-які обставини, які можуть перервати, створити перешкоди або іншим чином відбитися на функціонуванні будь-якої Цифрової картки, включаючи недоступність послуг Системи або послуг бездротового зв’язку, комунікацій, затримок мережі, обмежень бездротового покриття, збоїв системи або переривання бездротового зв’язку.
 9. Внесення змін до цих Правил
  1. Банк залишає за собою право переглядати ці Правила згідно з порядком, визначеним Договором. Держатель ПК має можливість ознайомитися з зміненою редакцією Умов в Електронному гаманці або на Сайті Банку.