Кредити для фізичних осіб

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

Форма кредитування:   кредит                 кошти надаються однією сумою

Погашення кредиту:      згідно графіку     платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

- Внесення готівки в касу АТ «ЄПБ»
- Безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АТ «ЄПБ»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АТ «ЄПБ», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у: національній валюті

Кредит надається на: Споживчі цілі та рефінансування

Забезпечення по кредиту: іпотека об’єкту нерухомого майна

Дострокове погашення кредиту:  без будь-яких обмежень та штрафних санкцій

Переваги:

- Фіксована процентна ставка на весь строк кредитування;
- Відсутність будь-яких обмежень, штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
- Зручний спосіб погашення без будь-яких обмежень та штрафних санкцій;

Наслідки при кредитуванні: задоволення своїх споживчих потреб у житловій нерухомості, навіть не маючи повної суми коштів для її придбання.

Канали продажів продукту:
оловний офіс, відділення АТ "ЄПБ" що розміщені на території України(окрім Луганської та Донецької областей)

Умови кредитування

Можлива сума кредиту (гривень Строк кредитування Максимальний розмір кредиту Комісія за надання кредиту (одноразово) Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору), % річних
від 100 000,00 до
5 000 000,00
Від 1 до 10 років 50% від ринкової вартості нерухомості Від 1% до 4%
від суми кредиту
25%-35%

 

Консультація щодо документів та умов кредитування:

(044) 277-47-05 (044) 277-47-04

Вимоги по пакету документів потенційного позичальника:

Інформація про істотні характеристики послуги: