Розрахуйте дохід від ваших заощаджень для приватних клієнтів

Депозити

Назва Строк Ставка річних Поповнення Дострокове розірвання Виплата процентів
Поточний рахунок “Ощадний”
(до 200000,00 грн)
безстроковий 2,00 % Так Так Щомісячно Замовити
Поточний рахунок “Ощадний”
(понад 200000,00 грн)
безстроковий 3,00 % Так Так Щомісячно Замовити
Пенсійний
(мін. 1000,00 грн.
мін.100,00 у.о.)
12 міс. 15,00 % Так Так Щомісячно Замовити
Максимум
(мін. 1000,00 грн.
мін.100,00 у.о.)
1 міс. 13,00 % Ні Ні Щомісячно Замовити
3 міс. 15,00 % Ні Ні Щомісячно Замовити
6 міс. 16,00 % Ні Ні Щомісячно Замовити
12 міс. 16,00 % Ні Ні Щомісячно Замовити
Класика
(мін. 1000,00 грн.
мін.100,00 у.о.)
1 міс. 12,50 % Так Ні Щомісячно Замовити
3 міс. 14,50 % Так Ні Щомісячно Замовити
6 міс. 15,50 % Так Ні Щомісячно Замовити
12 міс. 14,50 % Так Ні Щомісячно Замовити
Капітал
(мін. 1000,00 грн.
мін.100,00 у.о.)
6 міс. 14,5 % Так Ні В кінці строку Замовити
12 міс. 11,50 % Так Ні В кінці строку Замовити
Максимум+
(мін. 1000 000,00 грн.
мін.25 000,00 у.о.)
3 міс. 15,50 % Ні Ні Щомісячно Замовити
6 міс. 16,50 % Ні Ні Щомісячно Замовити
12 міс. 16,50 % Ні Ні Щомісячно Замовити
Крок за кроком (7 днів)
(мін. 1000,00 грн.)
7 днів* до 12,50 % Так Так В кінці строку Замовити
Крок за кроком (14 днів)
(мін. 1000,00 грн.)
14 днів* до 13,50 % Так Так В кінці строку Замовити

ПОВІДОМЛЕННЯ! Шановний Клієнт,
умовами договорів строкових вкладів (для вкладів Максимум, Максимум+, Капітал, Класика) не передбачено дострокове повне, або часткове повернення суми вкладу (депозиту).

 

умовами вкладу строкового вкладу "Крок за кроком" передбачено:

  • - поповнення можливе після пролонгації Вкладу (min 1000,00 UAH);
  • - дострокове повернення Вкладу на вимогу Вкладника до спливу строку повернення Вкладу, допускається для вкладів, що залучаються на строк не менше 14 календарних днів, починаючи з 8 (восьмого) календарного дня з дати зарахування Вкладу на Вкладний рахунок, або після будь-якої пролонгації, за умови, якщо Вкладник письмово повідомить Банк про необхідність повернення суми Вкладу та нарахованих процентів не пізніше ніж за 2 (два) банківські дні до бажаної дати повернення Вкладу. При достроковому поверненні Вкладу проценти перераховуються за ставкою 0,01% річних за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу в Банк/з дня останньої пролон-гації до дня, який передує його поверненню;
  • - * автоматична лонгація на аналогічний термін із підвищенням % ставки на 0,25% при кожній лонгації ( max- 12 лонгацій)

 

По закінченні терміну дії строкового вкладу (депозиту) кошти перераховуються на власний рахунок вкладника, зазначений в договорі, або іншим шляхом, передбаченим умовами договору.

Умови вільного зняття коштів – повідомити банк будь-яким чином за 1 робочий день до проведення операції.

Ознайомитися з інформацією про істотні характеристики послуги банківського вкладу(депозиту) та примірними договорами банківського вкладу Ви можете за посиланням https://europrombank.kiev.ua/rko_fo/

-Строк "1м" для всіх видів вкладів  становить 1 місяць + 2 дні.
-Строк "12м" для всіх видів вкладів становить 12 місяців + 10 днів.

 

Попередження про можливі наслідки в разі користування банківською послугою або невиконання обовязків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Банк не має права в односторонньому порядку змінювати умови укладених з Клієнтом договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених договором або законом.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов’язаної особи з ним як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Якщо клієнт не пізніше другого банківського дня до дня закінчення строку дії депозиту не звертається до банку з повідомленням про намір повернути депозит, такий депозит важається щоразу продовженим на аналогічний до попереднього строк. Строк депозиту може продовжуватись неодноразово.

За невиконання або неналежне виконання умов Договору Банк та Клієнт несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.