Питання та відповіді

  •                                                                   Шановний Клієнт!

               Пропонуємо Вам ознайомитись з умовами Депозитного вкладу “Новорічний ШАНС”  (термін дії залучення даного типу вкладу з 10.12.2020 по 10.02.2021) за посиланням – 

  • Депозит “ШАНС”

   Шановний Клієнт
   Пропонуємо Вам ознайомитись з умовами Депозитного вкладу “ШАНС” за посиланням ->>>

  • Проведіть свій вікенд на Кураж!

   12-13 вересня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard від АТ “ЄПБ”

   Як користуватися пропозицією:
   • З 12 по 13 вересня завітати на Кураж.
   • Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard від АТ “ЄПБ” та отримати 15% знижки.

   Акція діє 12-13.09.2020 року за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.

   Деталі на сайті www.mastercard.ua

  • ОГОЛОШЕННЯ про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

   ОГОЛОШЕННЯ про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (надалі – АТ «ЄПБ», Банк), запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з надання послуг із проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (далі – Конкурс).
   До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».
   Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ЄПБ».
   Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «ЄПБ» доступна на веб-сайті Банку за електронною адресою: https://europrombank.kiev.ua/.
   АТ «ЄПБ», розташований за адресою: 01024, м. Київ, Бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51, код банку 377090, ідентифікаційний код юридичної особи 36061927, e-mail: bank@europrombank.kiev.ua, телефон: +380442774709, запрошує суб’єктів аудиторської діяльності до участі в Конкурсі з відбору аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік.
   Процедури проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності Банку (надалі – Порядок).

   1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає отримання Банком таких аудиторських послуг:
   1) аудиторська перевірка фінансової звітності за рік, що закінчується 31.12.2020, згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII (надалі – Закон про аудит), Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 №90, Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373, та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
   2) аудиторська перевірка Звіту про управління Банку за 2020 рік, який складається та подається до Національного банку України разом із фінансовою звітністю у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373;
   3) проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01.01.2021 відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 №141, та інших нормативно-правових актів Національного банку України.
   Термін випуску фінансової звітності визначається розпорядженням керівних органів Банку.

   2. Основні критерії, що визначені Банком для відбору:
   – досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку в галузі;
   – наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, претензій, будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту;
   – інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;
   – наявність чинного Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг;
   – професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право ведення аудиторської діяльності;
   – вартість аудиторських послуг;
   – якість інформації, яка подається.
   Деталізоване викладення критеріїв відбору здійснено в Розділі 2 Порядку.

   3. Графік проведення Конкурсу (встановлюється згідно з рішенням Наглядової ради):
   3.1. І етап – підготовка до Конкурсу та розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб- сайті Банку – до 5 вересня 2020 року.
   3.2. ІІ етап – приймання від суб’єктів аудиторської діяльності конкурсних пропозицій – до «17» вересня 2020 року.
   3.3. ІІІ етап:
   – розгляд Наглядовою радою конкурсних пропозицій суб’єктів аудиторської діяльності – до «22» вересня 2020 року (протягом 3 робочих днів після дати закінчення строку подання конкурсних пропозицій) оцінка конкурсних пропозицій та складання Звіту про висновки процедури відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку щодо визначення аудиторської фірми – до «24» вересня 2020 року (протягом 5 робочих днів після дати закінчення строку розгляду конкурсних пропозицій).
   3.4. IV етап – визначення Наглядовою радою Банку суб’єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг згідно із завданням з обов’язкового аудиту та надсилання до Національного банку України документів та інформації про визначену аудиторську фірму – до 30 вересня 2020 року.
   3.5. Інформування переможця Конкурсу – не пізніше наступного робочого дня після затвердження Наглядовою радою Банку результатів Конкурсу.
   3.6. Оприлюднення результатів та оголошення переможця Конкурсу на офіційному веб-сайті Банку – не пізніше наступного робочого дня після подання до Національного банку України копії договору про надання аудиторських послуг.

   4. Інформація та документи, що подаються для участі в Конкурсі:

   4.1. Заява на участь в Конкурсі, складена в довільній формі із зазначенням інформації про аудиторську фірму: повне та скорочене найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, засновників, керівництво та контактної особи (прізвище, ім’я та по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, тощо).
   4.2. Запевнення щодо дотримання визначених Законом про аудит вимог щодо незалежності, обмежень активної участі ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, щодо надання послуг, достовірності та розкриття інформації, яка має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності Банку.
   4.3. Гарантійне зобов’язання про готовність виконати завдання з обов’язкового аудиту та укладення договору про надання аудиторських послуг на умовах конкурсної пропозиції.
   4.4. Інформація про команду аудиторів:
   – загальна кількість працівників,
   – докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, їх кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів).
   4.5. Цінова пропозиція щодо вартості послуг з проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку в національній валюті України (з урахуванням або без ПДВ) та всіх супутніх витрат (витрати на відрядження аудиторів, сплату податків та зборів, тощо), графік проведення аудиту та умови оплати послуг.
   4.6. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:
   – перелік основних клієнтів в фінансовому секторі України, зокрема з банками за останні 3 роки;
   – перелік інших послуг, які надаються.
   4.7. Копія Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України, яке є підставою для внесення відповідної інформації до Окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
   4.8. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
   4.9. Запевнення про відсутність (або документи про наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність; про відсутність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.
   4.10. Інформація про аудиторську фірму за формами Додатку 2 і Додатку 3 до Порядку та підтверджуючі документи до них ( у разі потреби).
   4.11. Інформація у формі довідки про відсутність внесених змін до реєстраційних та установчих документів юридичної особи, з визначенням реєстраційного номеру з дати останніх змін до установчих документів та персонального і кількісного складу органів управління юридичної особи та документів, на підставі яких вони обрані та діють. Інформація має бути підтверджена завіреними юридичною особою копіями рішень (протоколів) відповідних органів управління юридичної особи про обрання/призначення керівника, наказом про призначення, діючою редакцією Статуту, з наданням коду доступу до Статуту у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) (для переможця Конкурсу).
   4.12. Інша інформація, що може бути суттєва та корисна.

   5. Інформація про джерела, з яких потенційний учасник може отримати інформацію про фінансовий стан та діяльність Банку.
   Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на офіційному веб- сайті Банку (https://europrombank.kiev.ua) в розділі «Про банк».

   6. Спосіб та строки подання конкурсних пропозицій.
   6.1. Конкурсні пропозиції подаються згідно з ІІ етапом проведення Конкурсу в строк до «17» вересня 2020 року в паперовому вигляді на адресу Банку та електронною поштою контактній особі у вигляді електронних документів в форматі *.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб’єкт аудиторської діяльності.
   6.2. Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються в складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта (за наявності).
   6.3. Контактна особа: Ліннік Ірина Миколаївна, тел.: (050)3216592, електронна пошта: Ilinnik@europrombank.kiev.ua.

  • Паркуйся без запари зі своєю Mastercard!

   Плати карткою Mastercard від АТ ЄПБ у додатку Parking UA та отримай знижку 10%

   Як скористатися пропозицією:
   – завантаж мобільний додаток Parking UA;
   – оплати Mastercard від АТ ЄПБ паркувальний абонемент;
   – отримай знижку 10%.

   Акція діє з 01.09.2020 по 31.10.2020 у містах Київ, Івано-Франківськ і Чернігів.

   Більше деталей дізнавайтеся на сайті https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/parking-promo.html


  • До уваги клієнтів: графік роботи Банку та контактна інформація

   Шановні Клієнти!

   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” повідомляє про зміни в графіку роботи Банку:

   Відділення “Київська регіональна дирекція”
   м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11
   Режим роботи з клієнтами з 09:30 до 17:30(без перерви)

   +38(044) 277-47-01;
   +38 (050) 366 – 05 – 08
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Центральне відділення у м.Львів
   м. Львів, вулиця Городоцька, 145/147
   Режим роботи з клієнтами з 09:00 до 17:00(без перерви)

   +38(032) 226-76-32

   Центральне відділення у м.Івано-Франківськ
   м. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 11
   Режим роботи з клієнтами з 9:30 до 17:30(без перерви)

   +38(050) 678-26-32;
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Центральне відділення у м.Харків
   м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55
   Режим роботи з клієнтами з 11:00 до 16:00(без перерви)

   +38(057) 777-03-11;

   Центральне відділення у м.Київ
   м. Київ, вулиця Саксаганського, 3
   Режим роботи з клієнтами з 09:30 до 17:30(без перерви)

   +38(044) 364-25-37;

   Email: bank@europrombank.kiev.ua

    

   З повагою, АТ «ЄПБ»


  • Термін дії карток продовжено до 31.12.2022

   Шановні Клієнти!

   Зважаючи на поточну ситуацію та подовження воєнного стану в Україні, інформуємо Вас, що строк дії платіжних карток АТ “ЄПБ”,  термін дії яких закінчився, подовжено по 31.12.2022 року включно

   З повагою, АТ «ЄПБ»


  • До уваги клієнтів: графік роботи Банку та контактна інформація

   Шановні Клієнти!

   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” повідомляє про зміни в графіку роботи Банку:

   Відділення “Київська регіональна дирекція”
   м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11
   Режим роботи з клієнтами з 09:30 до 17:30(без перерви)

   +38(044) 277-47-01;
   +38 (050) 366 – 05 – 08
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Центральне відділення у м.Львів
   м. Львів, вулиця Городоцька, 145/147
   Режим роботи з клієнтами з 09:00 до 17:00(без перерви)

   +38(032) 226-76-32;
   +38(067) 320 – 86 – 50
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Центральне відділення у м.Івано-Франківськ
   м. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 11
   Режим роботи з клієнтами з 09:30 до 17:30(без перерви)

   +38(050) 678-26-32;
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Центральне відділення у м.Харків
   м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55
   Режим роботи з клієнтами з 11:00 до 15:00(без перерви)

   +38(057) 777-03-11;
   +38(095)543-72-01
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Центральне відділення у м.Київ
   м. Київ, вулиця Саксаганського, 3
   Тимчасово призупинено роботу обслуговування клієнтів перенесено  до Відділення “Київська регіональна дирекція”

   м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11
   Режим роботи з клієнтами з 09:30 до 17:30(без перерви)

   +38(044) 277-47-01;
   +38 (050) 366 – 05 – 08
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

    

   Увага! З метою забезпечення безперебійного режиму роботи з клієнтами, додаткові контактні номери АТ “ЄПБ”:

   Email: bank@europrombank.kiev.ua

   м.Київ, м.Харків

   • +38 (044) 277 – 47 – 01
   • +38 (050) 366 – 05 – 08 (Viber, Telegram, WhatsApp)
   • +38 (095) 915 – 44 – 00 (Viber, Telegram, WhatsApp)
   • +38 (063) 733 – 27 – 48 (Viber, Telegram, WhatsApp)

   м.Львів

   • +38 (032) 226 – 76 – 32
   • +38 (067) 320 – 86 – 50 (Viber, Telegram, WhatsApp)

    

   З повагою, АТ «ЄПБ»


  • До уваги клієнтів: графік роботи Банку та контактна інформація

   Шановні Клієнти!

   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” повідомляє про зміни в графіку роботи Банку:

    

   Центральне відділення у м.Львів
   м. Львів, вулиця Городоцька, 145/147 тел. (032) 226-76-32
   Режим роботи з клієнтами з 09:00 до 17:00 (без перерви)

    

   Відділення “Київська регіональна дирекція”
   м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11 тел. (044) 277-47-09
   Режим роботи з клієнтами з 11:00 до 15:00

   Увага!З метою забезпечення безперебійного режиму роботи,  надання послуг АТ “ЄПБ” буде здіснюватись за попереднім записом.

    

   Центральне відділення у м.Київ
   м. Київ, вулиця Саксаганського, 3 тел. (044) 500-71-08
   Тичасово призупинено роботу
   обслуговування клієнтів перенесено  до Відділення “Київська регіональна дирекція”  АТ «ЄПБ» за адресою: м.Київ, бул. Т.Шевченка, буд.11

   Центральне відділення АТ «ЄПБ» у м. Харків
   (м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55 )
   Тичасово призупинено роботуобслуговування клієнтів перенесено  до Відділення “Київська регіональна дирекція”  АТ «ЄПБ» за адресою: м.Київ, бул. Т.Шевченка, буд.11 та Центрального відділення АТ “ЄПБ” у м.Львів за адресою: м.Львів, вулиця Городоцька, 145/147.

    

   З метою забезпечення безперебійного режиму роботи з клієнтами, додаткові контактні номери АТ “ЄПБ”:

   Email: bank@europrombank.kiev.ua

   м.Київ, м.Харків

   • +38 (044) 277 – 47 – 09
   • +38 (050) 366 – 05 – 08(Viber, Telegram, WhatsApp)
   • +38 (095) 915 – 44 – 00 (Viber, Telegram, WhatsApp)
   • +38 (063) 733 – 27 – 48 (Viber, Telegram, WhatsApp)

   м.Львів

   • +38 (032) 226 – 76 – 32
   • +38 (097) 635 – 89 – 72(Viber, Telegram, WhatsApp)
   • +38 (097) 635 – 89 – 72(Viber, Telegram, WhatsApp)

    

   З повагою, АТ «ЄПБ»

  • Будьте уважні❗️

   Шановні Клієнти!

   Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян.

   Шахраї мають звичку швидко адаптуватися до нових обставин та реалій і реалізовують нові сценарії шахрайства.

   Як діють зловмисники під час війни?

   1. Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають.

    

   1. Роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

   Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу «постраждалим».

    

   1. Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.

   Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

   Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.

   Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.

   Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням.

   Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

    

   Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела.

   Національний банк України відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.

   Зробити швидкий переказ з картки на армію можна за посиланням:

   https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

    

   Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна тут:

   https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

    

   #НБУ_фінансова_оборона

    

   З повагою, АТ «ЄПБ»

    

    

Залишилися питання? Напишіть нам:

Зворотній зв’язок