Питання та відповіді

  • Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

   12 вересня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за перше півріччя 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-серпень 2022 року.

  •                                                                   Шановний Клієнт!

               Пропонуємо Вам ознайомитись з умовами Депозитного вкладу “Новорічний ШАНС”  (термін дії залучення даного типу вкладу з 10.12.2020 по 10.02.2021) за посиланням – 

  • Депозит “ШАНС”

   Шановний Клієнт
   Пропонуємо Вам ознайомитись з умовами Депозитного вкладу “ШАНС” за посиланням ->>>

  • Проведіть свій вікенд на Кураж!

   12-13 вересня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard від АТ “ЄПБ”

   Як користуватися пропозицією:
   • З 12 по 13 вересня завітати на Кураж.
   • Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard від АТ “ЄПБ” та отримати 15% знижки.

   Акція діє 12-13.09.2020 року за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.

   Деталі на сайті www.mastercard.ua

  • ОГОЛОШЕННЯ про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

   ОГОЛОШЕННЯ про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (надалі – АТ «ЄПБ», Банк), запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з надання послуг із проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (далі – Конкурс).
   До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».
   Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ЄПБ».
   Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «ЄПБ» доступна на веб-сайті Банку за електронною адресою: https://europrombank.kiev.ua/.
   АТ «ЄПБ», розташований за адресою: 01024, м. Київ, Бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51, код банку 377090, ідентифікаційний код юридичної особи 36061927, e-mail: bank@europrombank.kiev.ua, телефон: +380442774709, запрошує суб’єктів аудиторської діяльності до участі в Конкурсі з відбору аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік.
   Процедури проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності Банку (надалі – Порядок).

   1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає отримання Банком таких аудиторських послуг:
   1) аудиторська перевірка фінансової звітності за рік, що закінчується 31.12.2020, згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII (надалі – Закон про аудит), Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 №90, Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373, та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
   2) аудиторська перевірка Звіту про управління Банку за 2020 рік, який складається та подається до Національного банку України разом із фінансовою звітністю у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373;
   3) проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01.01.2021 відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 №141, та інших нормативно-правових актів Національного банку України.
   Термін випуску фінансової звітності визначається розпорядженням керівних органів Банку.

   2. Основні критерії, що визначені Банком для відбору:
   – досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку в галузі;
   – наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, претензій, будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту;
   – інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;
   – наявність чинного Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг;
   – професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право ведення аудиторської діяльності;
   – вартість аудиторських послуг;
   – якість інформації, яка подається.
   Деталізоване викладення критеріїв відбору здійснено в Розділі 2 Порядку.

   3. Графік проведення Конкурсу (встановлюється згідно з рішенням Наглядової ради):
   3.1. І етап – підготовка до Конкурсу та розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб- сайті Банку – до 5 вересня 2020 року.
   3.2. ІІ етап – приймання від суб’єктів аудиторської діяльності конкурсних пропозицій – до «17» вересня 2020 року.
   3.3. ІІІ етап:
   – розгляд Наглядовою радою конкурсних пропозицій суб’єктів аудиторської діяльності – до «22» вересня 2020 року (протягом 3 робочих днів після дати закінчення строку подання конкурсних пропозицій) оцінка конкурсних пропозицій та складання Звіту про висновки процедури відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку щодо визначення аудиторської фірми – до «24» вересня 2020 року (протягом 5 робочих днів після дати закінчення строку розгляду конкурсних пропозицій).
   3.4. IV етап – визначення Наглядовою радою Банку суб’єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг згідно із завданням з обов’язкового аудиту та надсилання до Національного банку України документів та інформації про визначену аудиторську фірму – до 30 вересня 2020 року.
   3.5. Інформування переможця Конкурсу – не пізніше наступного робочого дня після затвердження Наглядовою радою Банку результатів Конкурсу.
   3.6. Оприлюднення результатів та оголошення переможця Конкурсу на офіційному веб-сайті Банку – не пізніше наступного робочого дня після подання до Національного банку України копії договору про надання аудиторських послуг.

   4. Інформація та документи, що подаються для участі в Конкурсі:

   4.1. Заява на участь в Конкурсі, складена в довільній формі із зазначенням інформації про аудиторську фірму: повне та скорочене найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, засновників, керівництво та контактної особи (прізвище, ім’я та по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, тощо).
   4.2. Запевнення щодо дотримання визначених Законом про аудит вимог щодо незалежності, обмежень активної участі ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, щодо надання послуг, достовірності та розкриття інформації, яка має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності Банку.
   4.3. Гарантійне зобов’язання про готовність виконати завдання з обов’язкового аудиту та укладення договору про надання аудиторських послуг на умовах конкурсної пропозиції.
   4.4. Інформація про команду аудиторів:
   – загальна кількість працівників,
   – докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, їх кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів).
   4.5. Цінова пропозиція щодо вартості послуг з проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку в національній валюті України (з урахуванням або без ПДВ) та всіх супутніх витрат (витрати на відрядження аудиторів, сплату податків та зборів, тощо), графік проведення аудиту та умови оплати послуг.
   4.6. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:
   – перелік основних клієнтів в фінансовому секторі України, зокрема з банками за останні 3 роки;
   – перелік інших послуг, які надаються.
   4.7. Копія Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України, яке є підставою для внесення відповідної інформації до Окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
   4.8. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
   4.9. Запевнення про відсутність (або документи про наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність; про відсутність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.
   4.10. Інформація про аудиторську фірму за формами Додатку 2 і Додатку 3 до Порядку та підтверджуючі документи до них ( у разі потреби).
   4.11. Інформація у формі довідки про відсутність внесених змін до реєстраційних та установчих документів юридичної особи, з визначенням реєстраційного номеру з дати останніх змін до установчих документів та персонального і кількісного складу органів управління юридичної особи та документів, на підставі яких вони обрані та діють. Інформація має бути підтверджена завіреними юридичною особою копіями рішень (протоколів) відповідних органів управління юридичної особи про обрання/призначення керівника, наказом про призначення, діючою редакцією Статуту, з наданням коду доступу до Статуту у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) (для переможця Конкурсу).
   4.12. Інша інформація, що може бути суттєва та корисна.

   5. Інформація про джерела, з яких потенційний учасник може отримати інформацію про фінансовий стан та діяльність Банку.
   Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на офіційному веб- сайті Банку (https://europrombank.kiev.ua) в розділі «Про банк».

   6. Спосіб та строки подання конкурсних пропозицій.
   6.1. Конкурсні пропозиції подаються згідно з ІІ етапом проведення Конкурсу в строк до «17» вересня 2020 року в паперовому вигляді на адресу Банку та електронною поштою контактній особі у вигляді електронних документів в форматі *.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб’єкт аудиторської діяльності.
   6.2. Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються в складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта (за наявності).
   6.3. Контактна особа: Ліннік Ірина Миколаївна, тел.: (050)3216592, електронна пошта: Ilinnik@europrombank.kiev.ua.

  • До уваги позичальників!

   Шановні Клієнти!

   Розуміючи наслідки впливу військової агресії росії проти України, спалахамів пандемії, макроекономічних та інших несприятливих факторів, АТ “ЄПБ” здійснює заходи що дозволяють застосовуючи стандартні інструменти та умови реструктуризації забезпечити відновлення платоспроможністі боржників у разі неспроможності виконувати грошові зобов’язання перед Банком в повному обсязі на діючих умовах договорів.

   Інформуємо про основні параметри:

   Мета: Відновлення платоспроможності  боржників Банку, які відповідають загальним вимогам Програми з метою створення передумов для погашення заборгованості боржників перед Банком у повному обсязі

   Клієнт: Суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи (ЮО) та фізичні особи-підприємці (ФОП), які:

   • – є  боржниками Банку;
   • – мають клас боржника «5» або гірше (ЮО), клас боржника «2» або гірше – для ФОП (за класифікацією НБУ);
   • –  мають прострочення обслуговування боргу за кредитами понад 30 днів (або існує вірогідність виникнення такого прострочення) у зв’язку з обґрунтованими труднощами.

    

   Чому: Боржник неспроможний виконувати грошові зобов’язання перед Банком в повному обсязі на діючих умовах внаслідок прямого або опосередкованого негативного впливу, спричиненого наслідками:

   • – виникнення та поширення, локалізації та ліквідації спалахів пандемії, а також обмежувальних заходів, пов’язаних зі спалахами пандемій;
   • – впливу агресії, окупації територій, торговельних обмежень на галузь та на ринки збуту, в яких працює та/або орієнтований  боржник (у т.ч. виникнення логістичної кризи);
   • – стрімкого зростання цін сировинних товарів, зміни попиту/уподобань на продукцію галузі, демпінгу, картельних зговорів, втрату взаємозв’язків з іншими підприємствами операційного циклу, втрату частки ринку через падіння доходів населення та споживчого попиту або споживачів-юридичних осіб;
   • – пошкодження або знищення основних засобів, втрати або зниження виробничих потужностей,  які використовуються у діяльності або реалізації продукції   боржника;
   • – збільшення кредитного навантаження за зобов’язаннями  боржника в іноземній валюті через суттєве зростання курсів іноземних валют по відношенню до національної валюти, що не компенсується збільшенням виручки, у т.ч. валютної;
   • – недостатності грошових потоків від діяльності для погашення та обслуговування кредитної заборгованості перед Банком на діючих умовах (без реструктуризації виконання зобов’язань);
   • – інших несприятливих факторів, на виникнення яких  боржник не мали/не мають впливу, та відповідно які значно вплинули на здатність вчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання перед Банком,

   та які вплинули на сферу виробництва товарів, надання послуг, торгівельну діяльність та спричинили повне або часткове зупинення діяльності, зменшення попиту на продукцію, надання послуг, зниження основних фінансових показників діяльності та, відповідно, грошових потоків на погашення та обслуговування кредитної заборгованості.

   Інструменти. Реструктуризація може здійснюватися у т.ч. у формі:

   • – зміни графіка та/або пролонгації погашення боргу;
   • – встановлення пільгового періоду обслуговування боргу;
   • – зміни розміру ставок та комісій за договором;
   • – нового кредитування,
   • та з застосуванням інших інструментів реструктуризації.

    

   Якщо Ви вважаєте, що Ваше підприємство або Ви як ФОП, відповідаєте вищезазначеним умовам, зверніться, будь-ласка,  до спеціалістів АТ “ЄПБ” для отримання детальної консультації .

   +38(044) 277-47-04

   Email: bank@europrombank.kiev.ua

    

   З повагою, АТ «ЄПБ»


  • Термін дії карток АТ “ЄПБ” продовжено до 01.07.2023

   Шановні Клієнти!

   АТ «ЄПБ»  продовжує турбуватися  про Вас та здійснює всі можливі заходи для забезпечення Вашого обслуговування.

   Повідомляємо Вам про продовження строку дії карток  АТ «ЄПБ», термін яких спливає, до 1 липня 2023 року.

   Ви і надалі матимите можливість користуватися карткою, термін якої закінчився, а саме знімати кошти в банкоматах  (АТМ), розплачуватися за допомогою POS-терміналів, здійснювати платежі в інтернеті.

   Нагадуємо Вам щодо переліку відділень  АТ “ЄПБ”, що працюють та надають клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту, можна знайти тут https://europrombank.kiev.ua

   З повагою, АТ «ЄПБ»

  • До уваги клієнтів! Припинено діяльність Центрального відділення АТ “ЄПБ” у м.Київ

   Шановні клієнти!!!
   Інформуємо Вас про припинення діяльності Центрального відділення АТ “ЄПБ” у м.Київ (м. Київ, вул.Саксаганського, 3)
   👉Надання послуг та обслуговування Клієнтів перенесено на

   Відділення “Київська регіональна дирекція”
   м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11 
   Режим роботи:  понеділок-п’ятниця: з 9:00 до 18:00

   • +38(044) 277-47-01;
   • +38(050) 366-05-08 (Viber, Telegram, WhatsApp)

    

   Контактні номери для отримання додаткової інформації: 

   • +38 (095) 915 44 00 (Viber, Telegram, WhatsApp)
   • +38 (063) 733 27 48 (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Email: bank@europrombank.kiev.ua

   Просимо Вас враховувати цю інформацію при плануванні проведення операцій.

   З повагою, АТ «ЄПБ»

    

  • Перелік опорних відділень які працюють під час відсутності електропостачання та зв’язку. Оновлено

   Шановні Клієнти!

   Піклуючись про комфортне обслуговування кожного нашого клієнта та з метою забезпечення обслуговування клієнтів Банку в умовах надзвичайного режиму роботи при відсутності електропостачання / зв’язку, 

   Інформуємо Вас про чергові відділення, які мають змогу працювати безперервно при тривалому відсутності електропостачання

    

   Відділення “Київська регіональна дирекція”
   м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11 
   Режим роботи:  понеділок-п’ятниця: з 9:00 до 18:00

   • +38(044) 277-47-01;
   • +38(050) 366-05-08 (Viber, Telegram, WhatsApp)

    

   Центральне відділення у м.Івано-Франківськ
   м. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 11 
   Режим роботи:  понеділок-п’ятниця: з 9:00 до 18:00

   +38(050) 678-26-32;
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

    

   Центральне відділення у м.Львів
   м. Львів, вулиця Городоцька, 145/147 
   Режим роботи:  понеділок-п’ятниця: з 9:00 до 18:00

   +38(032) 226-76-32;
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Контактні номери для отримання додаткової інформації: 

   • +38 (095) 915 44 00 (Viber, Telegram, WhatsApp)
   • +38 (063) 733 27 48 (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Email: bank@europrombank.kiev.ua

    

   З повагою, АТ «ЄПБ»


  • Термін дії карток продовжено до 28.02.2023

   Шановні Клієнти!

   Зважаючи на поточну ситуацію та подовження воєнного стану в Україні, інформуємо Вас, що строк дії платіжних карток АТ “ЄПБ”,  термін дії всіх карток з лютого 2022, подовжено по кінець лютого 2023 року включно.

   З повагою, АТ «ЄПБ»

  • До уваги клієнтів: оновлений графік роботи Банку та контактна інформація

   Шановні Клієнти!

   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” інформує, з метою забезпечення безпеки Клієнтів та працівників Банку, під час оголошення повітряної тривоги Банк призупиняє надання послуг Клієнтам, крім дистанційних.

   Додатково, надаємо інформацію щодо  акутального графіку роботи Відділень:

    

   Відділення “Київська регіональна дирекція”
   м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11 
   Режим роботи з клієнтами з 09:00 до 18:00

   +38(044) 277-47-01;

   Чергове відділеня, що здійснює обслуговування клієнтів під час відсутності електропостачання та зв’язку

    

   Центральне відділення у м.Львів
   м. Львів, вулиця Городоцька, 145/147 
   Режим роботи з клієнтами з 09:00 до 18:00

   +38(032) 226-76-32

    

   Центральне відділення у м.Івано-Франківськ
   м. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 11 
   Режим роботи з клієнтами з 9:00 до 18:00

   +38(050) 678-26-32;
   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Чергове відділеня, що здійснює обслуговування клієнтів під час відсутності електропостачання та зв’язку

    

   Центральне відділення у м.Харків
   м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55 
   Режим роботи з клієнтами з 09:00 до 18:00

   +38(057) 777-03-11;

    

   Центральне відділення у м.Київ
   м. Київ, вулиця Саксаганського, 3 
   Режим роботи з клієнтами з 09:00 до 18:00

   +38(044) 364-25-37;

    

   Контактні номери для отримання додаткової інформації: 

   +38 (095) 915 44 00

   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   +38 (063) 733 27 48

   (Viber, Telegram, WhatsApp)

   Email: bank@europrombank.kiev.ua

    

   З повагою, АТ «ЄПБ»

Залишилися питання? Напишіть нам:

Зворотній зв’язок