ТОВ "КИЇВАУДИТ" закінчило аудит річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» станом на 31 грудня 2019 року.
Звіти аудиторів підтверджують достовірне та повноцінне відображення Банком ключової інформації про власний фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.