Шановні Клієнти!

Розуміючи наслідки впливу військової агресії росії проти України, спалахамів пандемії, макроекономічних та інших несприятливих факторів, АТ "ЄПБ" здійснює заходи що дозволяють застосовуючи стандартні інструменти та умови реструктуризації забезпечити відновлення платоспроможністі боржників у разі неспроможності виконувати грошові зобов’язання перед Банком в повному обсязі на діючих умовах договорів.

Інформуємо про основні параметри:

Мета: Відновлення платоспроможності  боржників Банку, які відповідають загальним вимогам Програми з метою створення передумов для погашення заборгованості боржників перед Банком у повному обсязі

Клієнт: Суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи (ЮО) та фізичні особи-підприємці (ФОП), які:

 • - є  боржниками Банку;
 • - мають клас боржника «5» або гірше (ЮО), клас боржника «2» або гірше - для ФОП (за класифікацією НБУ);
 • -  мають прострочення обслуговування боргу за кредитами понад 30 днів (або існує вірогідність виникнення такого прострочення) у зв’язку з обґрунтованими труднощами.

 

Чому: Боржник неспроможний виконувати грошові зобов’язання перед Банком в повному обсязі на діючих умовах внаслідок прямого або опосередкованого негативного впливу, спричиненого наслідками:

 • - виникнення та поширення, локалізації та ліквідації спалахів пандемії, а також обмежувальних заходів, пов’язаних зі спалахами пандемій;
 • - впливу агресії, окупації територій, торговельних обмежень на галузь та на ринки збуту, в яких працює та/або орієнтований  боржник (у т.ч. виникнення логістичної кризи);
 • - стрімкого зростання цін сировинних товарів, зміни попиту/уподобань на продукцію галузі, демпінгу, картельних зговорів, втрату взаємозв’язків з іншими підприємствами операційного циклу, втрату частки ринку через падіння доходів населення та споживчого попиту або споживачів-юридичних осіб;
 • - пошкодження або знищення основних засобів, втрати або зниження виробничих потужностей,  які використовуються у діяльності або реалізації продукції   боржника;
 • - збільшення кредитного навантаження за зобов’язаннями  боржника в іноземній валюті через суттєве зростання курсів іноземних валют по відношенню до національної валюти, що не компенсується збільшенням виручки, у т.ч. валютної;
 • - недостатності грошових потоків від діяльності для погашення та обслуговування кредитної заборгованості перед Банком на діючих умовах (без реструктуризації виконання зобов’язань);
 • - інших несприятливих факторів, на виникнення яких  боржник не мали/не мають впливу, та відповідно які значно вплинули на здатність вчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання перед Банком,

та які вплинули на сферу виробництва товарів, надання послуг, торгівельну діяльність та спричинили повне або часткове зупинення діяльності, зменшення попиту на продукцію, надання послуг, зниження основних фінансових показників діяльності та, відповідно, грошових потоків на погашення та обслуговування кредитної заборгованості.

Інструменти. Реструктуризація може здійснюватися у т.ч. у формі:

 • - зміни графіка та/або пролонгації погашення боргу;
 • - встановлення пільгового періоду обслуговування боргу;
 • - зміни розміру ставок та комісій за договором;
 • - нового кредитування,
 • та з застосуванням інших інструментів реструктуризації.

 

Якщо Ви вважаєте, що Ваше підприємство або Ви як ФОП, відповідаєте вищезазначеним умовам, зверніться, будь-ласка,  до спеціалістів АТ "ЄПБ" для отримання детальної консультації .

+38(044) 277-47-04

Email: bank@europrombank.kiev.ua

 

З повагою, АТ «ЄПБ»