Повідомляємо, що за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», які відбулися 30 липня 2018 року, змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне та офіційне найменування Банку.
Повне найменування Банку після зміни:
- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «EUROPEAN INDUSTRIAL BANK».
Скорочене найменування після зміни:
- українською мовою: АТ «ЄПБ»;
- англійською мовою: JSC «EIB».
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань:
19 вересня 2018 року.