Вакансії

 • Начальник відділу продажів роздрібного бізнесу Департаменту корпоративного бізнесу, МСБ та роздрібного бізнесу

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • вища економічна освіта;
  2. • досвід роботи в підрозділі роздрібного бізнесу.
  3. Кандидат повинен виявити :
   - Розуміння основних тенденцій розвитку та добре володіння знаннями щодо продуктового ряду роздрібного бізнесу;
   - контакти та комунікації з представниками основних платіжних систем;
   - наявність власного бізнес плану щодо збільшення основних показників діяльності роздрібного бізнесу банку;
   - організація продажів продуктів роздрібного бізнесу та корсселинг;
   - знання нормативних документів Національного банку за напрямком роботи;
   - участь у просуванні бренду банку на ринку фінансових послуг за напрямком роздрібного бізнесу;
   - залучення та впровадження нових зарплатних проектів клієнтів;
   - збільшення емісії карток міжнародної платіжної системи: «Master Card»
   - гарні комунікативні навички.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  Заробітна плата за результатами співбесіди.

  • Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
 • Начальник відділу обліку і супроводження банківських операцій

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • вища економічна освіта;
  2. • досвід роботи в підрозділі супроводження кредитних операцій не менше 2-х років.
  3. Кандидат повинен :
   - знати основні положення банківського законодавства;
   - знати стандарти бухгалтерського обліку та звітності в межах кредитування ;
   - мати досвід роботи в операційній системі Банку АБС Б2;
   - здійснювати внесення умов угоди кредитування до АБС «Б2»;
   - здійснювати внесення інформації щодо забезпечення, договорів страхування, тощо;
   - формувати заяви на внесення обтяжень/змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна на підставі договорів застави;
   - формувати кредитну справу на основі отриманих документів від відділу кредитування;
   - знати бухгалтерський облік видачі / погашення кредиту, сплати процентів, комісій, пені, нарахування процентів та відображення комісій;
   - бухгалтерський облік банківських гарантій та комісій по ним.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  З/п за результатами співбесіди

  • Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
 • Провідний/головний аудитор Відділу внутрішнього аудиту

  Основні вимоги до кандидатів:

   1. Кваліфікаційні вимоги:
   1.1. Вища освіта не нижче другого рівня (магістерського) в галузях:
   - аудиту;
   - бухгалтерського обліку;
   - банківської справи;
   - фінансів;
   - економіки.
   1.2. Досвід роботи в банківській сфері за напрямком «Внутрішній аудит в банку» не менше ніж два роки.
   1.3. Знання вимог банківського законодавства України.
   1.4. Знання вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які регламентують порядок виконання банківських операцій та з внутрішнього аудиту.
   1.5. Навички роботи в АБС «Б2».
   1.6. Володіння діловою українською та англійською мовою (бажано).

   2. Функціональні обов’язки:
   2.1. Проведення перевірок та здійснення оцінок процесів, які забезпечують діяльність банку, у тому числі ті, що несуть потенційний ризик.
   2.2. Проведення перевірок та здійснення оцінок ефективності та адекватності роботи систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, відповідність цих систем та процесів видам та обсягам здійснюваних банком операцій, у тому числі щодо запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
   2.3. Проведення перевірок та здійснення оцінок достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення збереження активів з урахуванням ризиків банку.
   2.4. Проведення перевірок правильності ведення та достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, що складається банком, їх повноти та вчасності надання, у тому числі до Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку.
   2.5. Незалежна оцінка надійності, ефективності та цілісності управління інформаційними системами та процесами банку (у тому числі релевантність, точність, повнота, доступність, конфіденційність та комплексність даних).
   2.6. Перевірка фінансово-господарської діяльності банку.
   2.7. Надання за результатами проведених перевірок та здійснених оцінок рекомендацій щодо виправлення допущених недоліків і порушень вимог банківського законодавства та покращення роботи систем управління ризиками та внутрішнього контролю банку. Здійснення контролю за виконанням рекомендацій, наданих за результатами проведених перевірок.
   2.8. Надання в межах компетенції та за відсутності конфлікту інтересів консультаційних послуг.
   2.9. Інші функції, пов’язані із здійсненням нагляду за діяльністю банку, передбачені законодавством України.

   3. Особисті якості:
   3.1. Комунікабельність.
   3.2. Здатність роботи в команді.
   3.3. Дисциплінованість.
   3.4. Виваженість.
   3.5. Порядність.

   4. Умови роботи:
   4.1. Повна зайнятість.
   4.2. Офіційне працевлаштування.

   Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
   Заробітна плата за результатами співбесіди.

   • Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
 • Головний економіст Відділу продажів корпоративного бізнесу та МСБ Департаменту корпоративного бізнесу, МСБ та роздрібного бізнесу

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • мати вищу, базову вищу економічну або фінансову освіту;
  2. • мати досвід роботи у банківських установах за відповідним напрямком не
   менше 3 років;
  3. • знати основні положення банківського законодавства;
  4. • мати досвід роботи в операційній системі Банку АБС Б2;
  5. • володіння програмами Microsoft Office (Word, Excel), автоматизованою
   банківською системою – Операційний день банку (АБС Б2), інформаційним
   ресурсом «Ліга:Закон», тощо;
  6. • знання принципів та етапів здійснення операційних процедур;
  7. • знання форм та обов’язкові реквізити первинних документів;
  8. • знання вимог щодо документування операцій;
  9. • знання форм та порядок звірки регістрів бухгалтерського обліку;
  10. • знання порядку забезпечення первинного, додаткового та подальшого контролю
   в операційній діяльності;
  11. • знання основних вимог до організації роботи з ведення рахунків;
  12. • знання порядку складання та строки подання відповідних форм статистичної
   звітності.

  Основні обов'язки:

  1. - Здійснювати контроль за нарахуванням та отриманням комісійних доходів по
   операціям клієнтів – юридичних осіб, згідно тарифів Банку.
  2. - Проводити звірку операцій, що виконали співробітники відділу/відділень, на
   предмет дотримання вимог операційних процедур Банку.
  3. - Виявлення, в межах компетенції, фінансових операцій, що здійснюються
   клієнтами Банку та підлягають фінансовому моніторингу, та повідомлення про
   них відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку, працівника,
   відповідального за проведення фінансового моніторингу банку (далі –
   Відповідальний працівник Банку), або працівника Відділу фінансового
   моніторингу, уповноваженого Відповідальним працівником Банку.
  4. - Контроль за здійсненням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку, що
   відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних
   актів Банку, підлягають ідентифікації, оцінкою їх фінансового стану,
   встановленням відповідного рівня ризику проведення клієнтом фінансових
   операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
   одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
  5. - Контроль за своєчасним уточненням інформації щодо ідентифікації та
   вивчення клієнтів Банку та документальним фіксуванням всіх вжитих для цього
   заходів.
  6. - Вчасне надання додаткової інформації та документів, що стосуються клієнтів
   Банку та їх фінансових операцій, на запит Відповідального працівника Банку
   та працівників Відділу фінансового моніторингу, необхідної для виконання
   ними своїх посадових обов’язків.
  7. - Виконання, в межах компетенції, інших функцій.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  З/п за результатами співбесіди

  1. Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
  Надіслати резюме