Вакансії

 • Начальник відділу продажів та розвитку роздрібного бізнесу Департаменту розвитку корпоративного, МСБ та роздрібного бізнесу

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • вища економічна освіта;
  2. • досвід роботи в підрозділі роздрібного бізнесу.
  3. Кандидат повинен виявити :
   - Розуміння основних тенденцій розвитку та добре володіння знаннями щодо продуктового ряду роздрібного бізнесу;
   - контакти та комунікації з представниками основних платіжних систем;
   - наявність власного бізнес плану щодо збільшення основних показників діяльності роздрібного бізнесу банку;
   - організація продажів продуктів роздрібного бізнесу та корсселинг;
   - знання нормативних документів Національного банку за напрямком роботи;
   - участь у просуванні бренду банку на ринку фінансових послуг за напрямком роздрібного бізнесу;
   - залучення та впровадження нових зарплатних проектів клієнтів;
   - збільшення емісії карток міжнародної платіжної системи: «Master Card»
   - гарні комунікативні навички.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  Заробітна плата за результатами співбесіди.

  • Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
 • Начальник відділу обліку і супроводження банківських операцій

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • вища економічна освіта;
  2. • досвід роботи в підрозділі супроводження кредитних операцій не менше 2-х років.
  3. Кандидат повинен :
   - знати основні положення банківського законодавства;
   - знати стандарти бухгалтерського обліку та звітності в межах кредитування ;
   - мати досвід роботи в операційній системі Банку АБС Б2;
   - здійснювати внесення умов угоди кредитування до АБС «Б2»;
   - здійснювати внесення інформації щодо забезпечення, договорів страхування, тощо;
   - формувати заяви на внесення обтяжень/змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна на підставі договорів застави;
   - формувати кредитну справу на основі отриманих документів від відділу кредитування;
   - знати бухгалтерський облік видачі / погашення кредиту, сплати процентів, комісій, пені, нарахування процентів та відображення комісій;
   - бухгалтерський облік банківських гарантій та комісій по ним.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  З/п за результатами співбесіди

  • Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
 • Керуючий відділенням м. Харків

  Основні вимоги до кандидатів:
  • вища фінансово-економічна освіта; досвід роботи в банківській сфері на посаді керівника відділення від 2-х років;
  • знання технік продажу, техніки ведення переговорів з клієнтами;
  • наявність клієнтської бази, знання підприємств регіону;
  • досвід управління командою;
  • клієнторієнтований підхід, при цьому дотримання інтересів і процедур банку;
  • знання нормативної бази України та НБУ;
  • стресостійкість, комунікабельність, дипломатичність; орієнтація на досягнення.

  Основні обов'язки:
  • ефективна організація роботи відділення, спрямована на виконання планових показників бюджету відділення;
  • організація виконання плану продажів забезпечення залучення клієнтів на банківське обслуговування здійснення продажів банківських продуктів клієнтам забезпечення якісного обслуговування клієнтів моніторинг прибутковості відділення.

  Умови роботи:
  • цікаву роботу в дружньому колективі;
  • гідний рівень заробітної плати;
  • можливості професійного і кар'єрного зростання.

  • Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
 • Заступник начальника юридичного відділу

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • вища юридична освіта;
  2. • досвід роботи в юридичному підрозділі банку не менше 3-х років, а саме:
  3. - досвід юридичного аналізу правовстановлюючих документів клієнтів, документів щодо забезпечення виконання зобов'язань та інших документів, необхідних для надання банком кредитів, гарантій, здійснення інших банківських операцій, складання за результатами їх аналізу юридичних висновків;
  4. - досвід представництва та захисту інтересів банку в усіх судах, відділах державної виконавчої служби, державних органах;
  5. - досвід здійснення перевірки на відповідність чинному законодавству правочинів, в тому числі спрямованих на забезпечення фінансово-господарської діяльності банку, здійснення банком банківських операцій;
  6. - досвід розробки проектів типових форм договорів, в тому числі договорів, пов'язаних з наданням банком банківських послуг, пов'язаних з внесенням змін та/або доповнень до зазначених договорів, в тому числі в зв'язку з необхідністю приведення умов зазначених договорів у відповідність з положеннями діючих нормативно-правових документів України, в тому числі документів Національного банку України;
  7. - досвід підготовки юридичних висновків з будь-яких правових питань;
  8. - досвід повного юридичного супроводження всіх сфер діяльності банку.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  З/п за результатами співбесіди

  • Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
 • Начальник Відділу обслуговування корпоративних та МСБ клієнтів Управління з обслуговування клієнтів

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • мати вищу, базову вищу економічну або фінансову освіту;
  2. • мати досвід роботи у банківських установах за відповідним напрямком не
   менше 3 років;
  3. • знати основні положення банківського законодавства;
  4. • мати досвід роботи в операційній системі Банку АБС Б2;
  5. • володіння програмами Microsoft Office (Word, Excel), автоматизованою
   банківською системою – Операційний день банку (АБС Б2), інформаційним
   ресурсом «Ліга:Закон», тощо;
  6. • знання принципів та етапів здійснення операційних процедур;
  7. • знання форм та обов’язкові реквізити первинних документів;
  8. • знання вимог щодо документування операцій;
  9. • знання форм та порядок звірки регістрів бухгалтерського обліку;
  10. • знання порядку забезпечення первинного, додаткового та подальшого контролю
   в операційній діяльності;
  11. • знання основних вимог до організації роботи з ведення рахунків;
  12. • знання порядку складання та строки подання відповідних форм статистичної
   звітності.

  Основні обов'язки:

  1. - Здійснювати контроль за нарахуванням та отриманням комісійних доходів по
   операціям клієнтів – юридичних осіб, згідно тарифів Банку.
  2. - Проводити звірку операцій, що виконали співробітники відділу/відділень, на
   предмет дотримання вимог операційних процедур Банку.
  3. - Виявлення, в межах компетенції, фінансових операцій, що здійснюються
   клієнтами Банку та підлягають фінансовому моніторингу, та повідомлення про
   них відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку, працівника,
   відповідального за проведення фінансового моніторингу банку (далі –
   Відповідальний працівник Банку), або працівника Відділу фінансового
   моніторингу, уповноваженого Відповідальним працівником Банку.
  4. - Контроль за здійсненням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку, що
   відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних
   актів Банку, підлягають ідентифікації, оцінкою їх фінансового стану,
   встановленням відповідного рівня ризику проведення клієнтом фінансових
   операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
   одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
  5. - Контроль за своєчасним уточненням інформації щодо ідентифікації та
   вивчення клієнтів Банку та документальним фіксуванням всіх вжитих для цього
   заходів.
  6. - Вчасне надання додаткової інформації та документів, що стосуються клієнтів
   Банку та їх фінансових операцій, на запит Відповідального працівника Банку
   та працівників Відділу фінансового моніторингу, необхідної для виконання
   ними своїх посадових обов’язків.
  7. - Виконання, в межах компетенції, інших функцій.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  З/п за результатами співбесіди

  1. Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
  Надіслати резюме
 • Головний економіст Відділу продажів і розвитку корпоративного та МСБ бізнесу Департаменту розвитку корпоративного, МСБ та роздрібного бізнесу

  Основні вимоги до кандидатів:

  1. • мати вищу, базову вищу економічну або фінансову освіту;
  2. • мати досвід роботи у банківських установах за відповідним напрямком не
   менше 3 років;
  3. • знати основні положення банківського законодавства;
  4. • мати досвід роботи в операційній системі Банку АБС Б2;
  5. • володіння програмами Microsoft Office (Word, Excel), автоматизованою
   банківською системою – Операційний день банку (АБС Б2), інформаційним
   ресурсом «Ліга:Закон», тощо;
  6. • знання принципів та етапів здійснення операційних процедур;
  7. • знання форм та обов’язкові реквізити первинних документів;
  8. • знання вимог щодо документування операцій;
  9. • знання форм та порядок звірки регістрів бухгалтерського обліку;
  10. • знання порядку забезпечення первинного, додаткового та подальшого контролю
   в операційній діяльності;
  11. • знання основних вимог до організації роботи з ведення рахунків;
  12. • знання порядку складання та строки подання відповідних форм статистичної
   звітності.

  Основні обов'язки:

  1. - Здійснювати контроль за нарахуванням та отриманням комісійних доходів по
   операціям клієнтів – юридичних осіб, згідно тарифів Банку.
  2. - Проводити звірку операцій, що виконали співробітники відділу/відділень, на
   предмет дотримання вимог операційних процедур Банку.
  3. - Виявлення, в межах компетенції, фінансових операцій, що здійснюються
   клієнтами Банку та підлягають фінансовому моніторингу, та повідомлення про
   них відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку, працівника,
   відповідального за проведення фінансового моніторингу банку (далі –
   Відповідальний працівник Банку), або працівника Відділу фінансового
   моніторингу, уповноваженого Відповідальним працівником Банку.
  4. - Контроль за здійсненням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку, що
   відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних
   актів Банку, підлягають ідентифікації, оцінкою їх фінансового стану,
   встановленням відповідного рівня ризику проведення клієнтом фінансових
   операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
   одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
  5. - Контроль за своєчасним уточненням інформації щодо ідентифікації та
   вивчення клієнтів Банку та документальним фіксуванням всіх вжитих для цього
   заходів.
  6. - Вчасне надання додаткової інформації та документів, що стосуються клієнтів
   Банку та їх фінансових операцій, на запит Відповідального працівника Банку
   та працівників Відділу фінансового моніторингу, необхідної для виконання
   ними своїх посадових обов’язків.
  7. - Виконання, в межах компетенції, інших функцій.

  Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.
  З/п за результатами співбесіди

  1. Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням вакансії у темі листа за адресою - bank@europrombank.kiev.ua
  Надіслати резюме