Кредити корпоративним клієнтам


 Кредитування корпоративних клієнтів:

На сьогодні  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» надає  послуги   по кредитуванню підприємств і організацій, у т.ч.

- Овердрафт - форма кредитування підприємств  в рамках встановленого ліміту, яка розраховується з урахуванням середньомісячних надходжень на поточні рахунки підприємства у Банку, терміну функціонування підприємства, фінансового стану і наявності ліквідного забезпечення; 

- Кредитна лінія - вид кредитування , який використовується для фінансування як бізнес-проектів , так і поточних потреб підприємств у оборотних коштах. Кредитная  лінія може бути поновлювана і непоновлювана, з графіком погашення і погашенням одноразово у кінці строку.    

- Банківська гарантія – поручительство Банку Гаранта за свого клієнта.  У випадку невиконання   клієнтом умов договору,  Банк бере на себе зобов’язання  по виконання  умов.   Банк надає гарантії: тендерна, повернення авансового платежу,  платіжна гарантія, гарантія виконання контрактних  зобов’язань.  

Процентні ставки за кредитами  встановлюються  індивідуально з урахуванням фінансового  стану підприємства , ліквідного забезпечення, терміну кредитування та ін.  

Мінімальні базові процентні ставки по кредитам ( кредитним лініям):

  • У національній валюті – 22%-25% річних;
  • В іноземній валюті-  12%-15% річних;
  • Процентні ставки по овердрафту -25% річних.

Процентна ставка коливається від терміну кредитування, ліквідності забезпечення , кредитної історії і т.ін.  


   З повагою, Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»