СПОСТЕРЕЖНА РАДА


ГОЛОВА СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ:

Мітіна Ніна Веніамінівна.

ЧЛЕНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ:

Басацька Світлана Станіславівна;

Орлов Володимир Олександрович;

Щербак Сергій Павлович;

Федорущенко Ольга Михайлівна

 Ревізійна комісія ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"

Контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного Банку Украіни. Призначается Загальними зборами акціонерів Банку і йому підзвітна, строком на три роки, у складі трьох людин.Повноваження її визначені Статутом Банку, а порядок роботи - Положенням про Ревізійну комісію Банку.

Здійснює:

- Перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної Ради, акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

- Доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів Банку, Спостережній Раді. Готує висновки до звітів і балансів Банку.

Засідання поводятся не рідше одного разу на рік.

Склад Ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії:

Храмих Олена Вікторівна.

Члени ревізійної комісії:

Семко Валентина Миколаївна;

Войтух Олександр Михайлович.

Висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік: «Фінансово-господарська діяльність ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК » у 2016 році здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України і нормативно-правових актів  Національного банку України, підтверджуємо достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності банку". 

Висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2015 рік: «Фінансово-господарська діяльність ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК » у 2015 році здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України і нормативно-правових актів  Національного банку України, підтверджуємо достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності банку".

Висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської  діяльності банку за 2014 рік: «Фінансово-господарська діяльність ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК» у 2014 році здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України, банком дотримувалися встановлені Національним банком України правила здійснення операцій та економічні нормативи».

Висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської  діяльності банку за 2013 рік: «Фінансово-господарська діяльність ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК» у 2013 році здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України, банком дотримувалися встановлені Національним банком України правила здійснення операцій та економічні нормативи».

Висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської  діяльності банку за 2012 рік: «Фінансово-господарська діяльність ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК» у 2012 році здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України, банком дотримувалися встановлені Національним банком України правила здійснення операцій та економічні нормативи».

Висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської  діяльності банку за 2011 рік: «Фінансово-господарська діяльність ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК» у 2011 році здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України, банком дотримувалися встановлені Національним банком України правила здійснення операцій та економічні нормативи»


 З повагою, Правління ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"